ZAKŁADY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA NA TERENIE POWIATU EŁCKIEGO

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Sportowa 1

 

Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej:

Nazwa powiatu: powiat ełcki

Oznaczenie prowadzącego zakład, siedziba, nr telefonu, adres e-mail:

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku

19- 300 Ełk

ul. Sportowa 1

Data przedłożenia zgłoszenia zakładu

22 sierpień 2014 r.

16 styczeń 2017 r. – aktualizacja zgłoszenia

Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Gazownia w Ełku

ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk

Tel. 87 621-25-22

Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmian

Złożenie: 25 lipiec 2015 r.

 

Informacje o kontrolach planowanych w terenie.

ZAKŁAD ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Nazwa organu kontrolującego, który zaplanował kontrolę

KOMENDANT POWIATOWY

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W EŁK

Data ostatniej kontroli na terenie zakładu

05 stycznia 2018 r.

Wskazanie, gdzie będzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W EŁKU

19-300 Ełk

ul. Suwalska 50

 

Dodatkowe informacje można uzyskać

SŁUŻBY

TELEFON

Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Ełckiego

87 621 83 06

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Ełku

87 621 71 00

Komenda Powiatowa Policji w Ełku

87 621 82 00

Straż Miejska w Ełku

87 732 62 01

Służby odpowiedzialne z podjęcie działań operacyjno – ratowniczych

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie

ul. Michała Lengowskiego
10-045 Olsztyn

tel. 89 524 76 78, tel. 112

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Suwalska 50

19-300 Ełk

tel. 87 621 71 00 – sekretariat
tel. 998 – Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

1-go Maja 13B

10-117 Olsztyn

tel.089 522 08 00

tel. 089 527 32 84

 

 

 

Download Now

File name: 11 Ramowe wymagania organiz.techn. - monitoring pozarowy - lipiec 2013.pdf

16006 17