1. Prezes - BURAKIEWICZ MIROSŁAW  tel. 601894162 

2. V-ce prezes - STYPUŁKOWSKI KRZYSZTOF tel. 698617845 

3. Skarbnik - PASZKOWSKI SŁAWOMIR  

4. Prz. Kom. Rewiz. - CHICHŁOWSKA HELENA 

5. Z-ca przew. K Rew - WASILEWSKI ANTONI 

6. Członek Kom. Rew - KOMENDA MICHAŁ .