W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szczegółów akcji „Bitwa o wozy”, prezentujemy wytyczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w tym zakresie.

Wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji „Bitwa o wozy”: https://www.straz.gov.pl/download/5009

003

f54a169a-2559-469d-86c4-a51437ce9a4eMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

ministerstwominimini– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – powiedział szef MSWiA.

Projekt wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie lub po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny. Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Ochrona prawna funkcjonariuszy, zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop

– Regulujemy też na zasadach bardzo korzystnych dla funkcjonariuszy sprawę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Proponujemy również cały szereg rozwiązań odnoszących się do ich ochrony prawnej – powiedział minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Dodatkowe zmiany wynikające z ustawy

Projekt ustawy przyjęty przez rząd zmienia i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Wzmacnia również prawa funkcjonariuszy, przykładowo funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Źródło: MSWiA

logo1miniŻyczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka

 

 

 

 

pr

ministerstwominiminiŻyczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

 

 

 

msw

Podsumowanie działalności KP PSP w Ełku w 2019 roku

10 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku przy ul. Suwalskiej ełccy strażacy podsumowali rok 2019. Prezentację multimedialną zaprezentował Komendant Powiatowy PSP w Ełku, bryg. Marek Markowski.

Meldunek o gotowości strażaków do narady złożył Dowódca JRG, st. kpt. Hubert Ciszkowski Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Olsztynie, st. bryg. Bogdanowi Wierzchowskiemu.

Średnio, co 27 godzin i 45 minut (2018 - 25 godzin i 10 minut) strażacy wyjeżdżali do pożaru, co co 21 godzin 25 minut  (2018 - 22 godziny 45 minut) do miejscowego zagrożenia i co 113 godzin 46 minut (2018 - 125 godzin 9 minut) do alarmu fałszywego.

W 2019 roku odnotowano łącznie 802 interwencje. Ponad 725 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów i miejscowych zagrożeń, pozostałe zdarzenia to alarmy fałszywe. Był to nie wątpliwie spokojny rok pod kątem interwencji. W porównaniu do roku 2018 zanotowaliśmy o 1 interwencje mniej. Miniony rok, był kolejnym, funkcjonowania treningowej komory dymowej. W ciągu całego roku udało się przeszkolić łącznie 328 strażaków jednostek PSP i OSP (138 i 190). Warto również wspomnieć o Sali Edukacyjnej Ognik. W roku 2019 roku odwiedziło nas 928 osób, głównie uczniów klas 1-3.

Podsuwanie roku swoją obecnością uświetnili:

  • Wojciech Kossakowski – Poseł na Sejm RP,
  • Artur Urbański  – Wiceprezydent Ełku,
  • Robert Dawidowski – Zastępca Przewodniczącego Powiatu Ełckiego,
  • Andrzej Bezdziecki – Wójt Gminy Kalinowo,
  • mł. insp. Jarosław Werla – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ełku,
  • ppłk. Mirosław Morawski – Komendant WKU w Ełku,
  • ppłk. Michał Wawreszuk – Zastępca Komendanta 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, Filia w Ełku,
  • Krzysztof Skiba – Komendant Straży Miejskiej w Ełku,
  • Anna Milewska – Przedstawiciel Nadleśnictwa Ełk w Mrozach Wielkich
  • ks. dr. Jerzy Szorc - Kapelan ełckich strażaków.

Opracował: st. kpt. Jarosław Pieszko.

010

020

030

040

050