minzielŻyczenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

leszeksuskiŻyczenia świąteczno - noworoczne Komendanta Głównego PSP

W piątek 21 grudnia br. ełccy strażacy i zaproszeni goście tradycyjne podzielili się opłatkiem

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9-tej w Komendzie Powiatowej PSP przy ul. Suwalskiej od zmówienia wspólnej modlitwy i poświęceniu opłatków przez Kapelana Ełckiego ks.dr Jerzego Szorca. W krótkim przemówieniu Komendant Powiatowy PSP w Ełku bryg. Marek Markowski podziękował strażakom za ciężką pracę przez cały rok na rzecz Naszej Komendy. Wśród gości nie zabrakło emerytów jak również byłych komendantów. W wyjątkowej okoliczności przemówił st. bryg. w st. spocz. Mirosław Hołubowicz – od 17 grudnia 2018 roku Wiceprezydent Miasta Ełk.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko

001

002

003

004

005

006

007

008

009

 

16 listopada b.r. w kościele Opatrzności Bożej w Ełku przy ul. Suwalskiej po raz drugi odbyły się Zaduszki Mundurowe. W trakcie mszy świętej strażacy w modlitwie wspomnieli tych strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę. W mszy świętej prowadzonej przez kapelana ełckich strażaków, ks. dr Jerzego Szorca w słowie wstępnym Z-ca Komendanta mł. bryg. Sławomir Litwinko przywołał pamięć wszystkich zmarłych pracowników Ełckiej Komendy. Po mszy świętej Proboszcz Parafii zaprosił wszystkich na krótki koncert w wykonaniu dwóch parafian, uczniów Szkoły muzycznej w Ełku oraz słodki poczęstunek przygotowany przez panie z koła różańcowego.

Tekst: st. kpt. Jarosław Pieszko, zdjęcia: kpt. Piotr Grzęda

001

002

003

004

005

006

16 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku zorganizowane zostało spotkanie z zarządcami nieruchomości z terenu powiatu ełckiego.

Spotkanie objęło zagadnienia związane z pożarami, wybuchami gazów i zatruciami tlenkiem węgla. Prowadzącym spotkanie był Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st. kpt. Jarosław Pieszko. Głos zabrali również: Mariusz Miakinin - Inspektor Powiatowego Nadzoru Budowlanego oraz Mariusz Parzych - przedstawiciel Spółdzielni "Kominiarz" w Olsztynie, filia Ełk. Poruszane tematy miały za zadanie przybliżenie uczestnikom tematyki zagrożeń występujących w budynkach w okresie zimowym/grzewczym i dotyczyły:

  • ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa",
  • omówienia sposobów powstawania tlenku węgla i wskazania jak unikać zagrożenia,
  • wpływu CO na organizm ludzki, jak rozpoznać pierwsze objawy zatrucia i jak reagować w takiej sytuacji,
  • wskazania uczestnikom szkolenia by zwracali uwagę na zasłonięte kratki wentylacyjne, właściwy sposób eksploatacji urządzeń grzewczych (w tym elektrycznych),
  • omówienia doboru urządzeń wykrywających obecność tlenku węgla i/lub dymu oraz gazów, sposobu ich montażu oraz ich skuteczności,
  • odpowiedzialności zarządców nieruchomości w zakresie właściwego utrzymania i kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  • rodzajów i terminów kontroli, jakim powinny być poddawane budynki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • kar wynikających z nieprzestrzegania przepisów dotyczących właściwego utrzymania urządzeń i instalacji użytkowych w budynkach.

W szkoleniu wzięło udział 12 osób.

Tekst i zdjęcia: st. sekc. Hubert Zawistowski

IMG4654

IMG4657

IMG4660

IMG4658

IMG4650

IMG4651

IMG8939Tu znajdziesz aktualne informacje dotyczące prowadzonego naboru do służby - kliknij TUTAJ !!!